Psychologische zorg

Psychologische zorg 

In ons Gezondheidscentrum streven we naar zorg die bereikbaar is. Ons doel is de zorg dichterbij u te brengen. Daarom hebben wij in de huisartsenpraktijken ook 3 praktijkondersteuners GGZ in dienst. Zij kunnen u psychische zorg verschaffen. Deze zorg valt onder de huisartsenzorg en er zijn dus voor u geen extra kosten aan verbonden.

Via de huisarts of doktersassistent kunt u een afspraak bij één van onze praktijkondersteuners GGZ maken. De afspraken lopen dus via de huisartsenpraktijk.

De huisartsen blijven ook medeverantwoordelijk voor de zorg die geleverd wordt. Wij hebben daarom één keer per maand overleg met onze praktijkondersteuners GGZ om iedereen te bespreken die onder behandeling is of bij wie de zorg is afgerond. Zo nodig, bv. in een crisis situaties, is er uiteraard eerder overleg.

Monique Wit

Monique is praktijkondersteuner GGZ. Zij is aanwezig op dinsdag en vrijdag.

Romy Hauser

Romy is half maart 2022 als praktijkondersteuner GGZ in onze huisartsenpraktijk gestart. Zij is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Sanne Greuter

Werkt op dinsdag en zaterdag (1 x per 2 wkn) Sanne is praktijkondersteuner GGZ en werkt sinds januari 2018 bij ons. 

Informatie: Psychologische zorg