Diabetes mellitus type 2

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte). Dit programma kent de volgende doelen:

  • De kwaliteit van leven van de diabetespatiënt verbeteren
  • Voorkomen of terugdringen van complicaties op korte en lange termijn door het regelmatig uitvoeren van controles
  • Streefwaarden (of uiterst haalbare waarden) bereiken voor glucose, vetstofwisseling en de bloeddruk
  • Ziekte-inzicht, zelfmanagement en therapietrouw bevorderen.

Binnen het zorgprogamma Diabetes mellitus type 2 werken samen:
huisarts, praktijkondersteuner, apotheek, diëtist, eerstelijnspsycholoog, fysiotherapeut, internist, diagnostiek (onderzoek bloedwaarden, oogonderzoek).

Informatie over diabetes: www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus. Alles over diabetes: wat is het, kans op diabetes, ermee leren omgaan, controle etc.

Nauwe samenwerking met diabeteszorg Zaans Medisch Centrum
Voor patienten met diabetes mellitus type 2 en patienten met diabetes mellitus type 1 die gespecialiseerde medische zorg of – begeleiding nodig hebben, werken de huisartsen en praktijkondersteuners nauw samen met de internist-diabetoloog, de diabetesverpleegkundige en de podotherapeut van het Zaans Medisch Centrum die op maandagochtend samen spreekuur houden in het gezondheidscentrum.

Alle bij dit zorgprogramma betrokken disciplines hebben onderling goede en heldere werkafspraken gemaakt. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over noodzakelijke af te nemen onderzoeken en over de indicaties voor verwijzing en terugverwijzing.

Hierdoor is voor u altijd duidelijk wie de hoofdbehandelaar is, bij wie u terecht kunt voor welke vraag en kunnen wij de zorg van de verschillende zorgverleners goed afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Informatie: Diabetes mellitus