Psychologische zorg voor kinderen

Kinderen en jeugdigen kunnen te maken krijgen met psychische problemen. In de wijk Saendelft wonen relatief veel jonge kinderen in de leeftijdscategorie 0-19 jaar. Dit blijft de komende jaren zo, waarbij langzaamaan een verschuiving gaat plaatsvinden van jonge jeugd naar oudere jeugdigen/adolescentie.

Het zorgprogramma Psychologische zorg kinderen richt zich op kinderen van 4-18 jaar met milde tot matige psychische problematiek. Veel klachten worden verminderd door het aanleren van nieuwe vaardigheden, het afleren van oude gewoontes of het versterken van probleemoplossende vaardigheden. Hiervoor hoeft een kind vaak niet verwezen te zorgen naar de GGZ.

Er is een samenwerking tussen huisarts, jeugdteam en Centrum Jong.

 

 

Informatie: Psychologische zorg voor kinderen