Psychologische zorg voor volwassenen

Het zorgprogramma psychosociale zorg richt zich op mensen die psychische problemen hebben en hiervoor bij de huisarts komen. Hiervoor kunt u denken aan klachten als depressie, het veelvuldig last hebben van angstgevoelens of burn out klachten dan wel overspannenheid.

In dit zorgprogramma wordt u in de meeste contacten/gevallen begeleid door een specifiek opgeleide praktijkondersteuner, die de huisarts ondersteunt en met wie de huisarts nauwe contacten onderhoudt. Alle praktijkondersteuners in het gezondheidscentrum zijn universitair opgeleide psychologen. In sommige gevallen verwijst de huisarts in overleg met u door naar een andere eerstelijnspsycholoog en/of het maatschappelijk werk. Regelmatig werken de huisarts, praktijkondersteuner of eerstelijnspsycholoog bij de behandeling ook weer nauw samen met de fysiotherapeut.

Het zorgprogramma is gericht op de patiëntgerichte afstemming van de zorg voor mensen met psychosociale problemen. Door de nauwe onderlinge samenwerking verloopt de begeleiding van de hulpverleners gericht en doelmatig.

Binnen het zorgprogramma werken samen: huisarts, praktijkondersteuner, eerstelijnspsycholoog, apotheek, fysiotherapeut, maatschappelijk werk.

Informatie over veelvoorkomende psychische problemen:
www.thuisarts.nl/overspannen
www.thuisarts.nl/depressie
www.thuisarts.nl/somberheid

Informatie: Psychosociale zorg voor volwassenen