COPD

COPD is een chronische aandoening aan de luchtwegen en longen, die vooral voorkomt bij mensen boven de 40 jaar. Gezondheidscentrum Saendelft heeft een zorgprogramma voor mensen met COPD ontwikkeld.

Voor het zoveel mogelijk behouden van uw gezondheid heeft dit zorgprogramma onder meer tot doel:

  • Uw klachten verminderen, plotselinge verergering voorkomen of verkorten
  • Uw inspanningsvermogen verbeteren
  • Versnelde achteruitgang van de longfunctie voorkomen of vertragen
  • Zelfmanagement bevorderen: conditie, stoppen met roken, goede voeding, medicijngebruik
  • Complicaties en invaliditeit voorkomen of uitstellen
  • Kwaliteit van leven, gekoppeld aan de ziekte, verbeteren.

Heeft u belangstelling voor dit zorgprogramma? Informeer dan bij uw huisarts. Uw huisarts verwijst u zonodig door naar de praktijkverpleegkundige wanneer u in aanmerking komt voor dit zorgprogramma. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met COPD. Het is ook mogelijk dat zij u zelf schriftelijk uitnodigt om op het spreekuur te komen.

Binnen het zorgprogramma COPD werken samen:
huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapie, diëtist, maatschappelijk werker, apotheek, longarts.

Informatie voor mensen met COPD: www.thuisarts.nl/copd/ik-heb-copd  Informatie over de ziekte, oorzaak, klachten, wat kunt u zelf doen en behandeling.

Nauwe samenwerking met longartsen Zaans Medisch Centrum
Voor COPD patienten die gespecialiseerde medische zorg nodig hebben, bijv. bij complicaties of verergering van de klachten, hebben de huisartsen goede en heldere werkafspraken met longartsen van het Zaans Medisch Centrum. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de onderdelen van de begeleiding en over indicaties voor verwijzing en terugverwijzing. Mede door deze afspraken kunnen patienten langer goed begeleid worden door de huisarts. Samen streven wij ernaar u zo gezond mogelijk te houden.

Informatie: COPD