Polikliniek Zaans Medisch Centrum

Woont u in het Noorden van de Zaanstreek of omgeving en wilt u dichtbij huis (of werk) gezien worden door een medisch specialist? Informeer dan eens naar de mogelijkheden van consult, onderzoek en behandeling in de buitenpolikliniek van het Zaans Medisch Centrum, gevestigd in Gezondheidscentrum Saendelft. Met de buitenpolikliniek Saendelft wil het Zaans Medisch Centrum polikliniekbezoek voor de bewoners van Zaanstreek-Noord (Wormer, Wormerveer, Krommenie en Assendelft) vergemakkelijken.


Voor het maken van afspraken of informatie neem dan contact met ons op via telefoonnummer: (075) 650 14 50. U krijgt het klantcontactcentrum van het Zaans MC aan de lijn. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u een afspraak in Assendelft wilt.
Verwijzing naar een specialist volgt op verzoek van een huisarts, voor het maken van een afspraak dient u over een verwijsbrief van de huisarts te beschikken.

nw logo ZMC aangepast formaat.jpg

Informatie: Zaans Medisch Centrum