Zorgprogramma’s

Voor een aantal specifieke patiëntgroepen heeft Gezondheidscentrum Saendelft zogenaamde zorgprogramma’s ontwikkeld of in ontwikkeling.

In een zorgprogramma wordt de behandeling en begeleiding van de verschillende zorgverleners rond één bepaalde aandoening op elkaar afgestemd. In een zorgprogramma staat de patiënt centraal, zodat iedere patiënt zorg krijgt waar hij op zij recht op heeft en die aansluit op zijn of haar persoonlijke situatie.

In ons gezondheidscentrum werken mensen die speciaal zijn opgeleid om u in een zorgprogramma te begeleiden. Samen met u bepalen zij welke zorg aansluit op uw persoonlijke situatie. Zo wordt er bijvoorbeeld tijdens het intake gesprek bekeken wat voor u haalbare doelen zijn en welke mate van begeleiding u nodig heeft om deze doelen te bereiken.

Alle zorgprogramma’s van Gezondheidscentrum worden uitgevoerd volgens de standaarden van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG). Ze volgen tevens de richtlijnen van de andere beroepsverenigingen ten aanzien van de gewenste te voeren gemeenschappelijke werkwijze, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging Diëtisten en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Meer informatie? Klik op een van onze zorgprogramma’s aan de linkerkant voor meer informatie.

Het gezondheidscentrum heeft naast de links genoemde vastgestelde zorgprogramma’s ook een programmatische aanpak in ontwikkeling rond de thema’s longklachten bij kinderen en overgewicht bij kinderen.

Informatie: Zorgprogramma’s