Hart- en vaatziekten (cardiovasculair risicomanagement)

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met een hart- en vaataandoening en voor mensen die een verhoogd risico lopen zo’n ziekte te ontwikkelen. Het wordt gecoördineerd door de huisartsen van het gezondheidscentrum. Binnen dit zorgprogramma is de praktijkondersteuner uw eerste aanspreekpunt. Dit programma heeft als doel:

  • Verlagen en controleren van het risico op hart- en vaatziekte
  • Verbetering van leefstijl en welbevinden.


Heeft u belangstelling voor dit zorgprogramma? Informeer dan bij uw huisarts naar de mogelijkheden. Het is in sommige gevallen ook mogelijk dat u een oproep krijgt van uw huisarts. De huisarts verwijst u zo nodig door naar de praktijkverpleegkundige wanneer u in aanmerking komt voor dit zorgprogramma. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met hart- en vaatziekten.

Binnen het zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement (hart- en vaatziekten) werken samen: huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistent, apotheek, diëtist, eerstelijnspsycholoog, cardioloog, bloedafname/laboratorium.

Informatie voor mensen met een hart- en vaatziekte: www.thuisarts.nl/hart-en-vaatziekten
Beschrijving van verschillende hart- en vaatziekten, de risicofactoren, tips hoe u het kunt voorkomen en de behandeling.

Nauwe samenwerking met cardiologen Zaans Medisch Centrum
Om de zorg voor patienten met (verdenking op) hart- en vaatziekten zo goed mogelijk af te stemmen, hebben de huisartsen en de cardiologen van het Zaans Medisch Centrum samen werkafspraken gemaakt. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de onderdelen van de begeleiding en over indicaties voor verwijzing en terugverwijzing. Hierdoor is voor u altijd duidelijk wie de hoofdbehandelaar is en bij wie u terecht kunt voor welke vraag. Mede door deze afspraken kunnen patienten langer goed begeleid worden door de huisarts. Samen streven wij ernaar u zo gezond mogelijk te houden.

Informatie: Hart- en vaatziekten