Over ons

Sinds oktober 2010 is Gezondheidscentrum Saendelft gevestigd in het winkelcentrum aan de Kaaikhof in het centrum van de wijk Saendelft. Deze lokatie geeft precies aan welke plaats ons centrum wil innemen: centraal en dichtbij de bewoners.

We zien ieder mens als uniek en benaderen hem/haar warmtevol, hartelijk en met respect, waardoor hij/zij zich veilig en welkom voelt. We leveren zorg met een gezicht.

In het centrum is een groot aantal disciplines ondergebracht. Hiermee komen we tegemoet aan zoveel mogelijk behoeften van de wijkbewoners. Omdat tussen deze disciplines nauw overleg plaatsvindt, ervaren patiënten de multidisciplinaire zorg als één geheel. Wij leveren zorg met één gezicht.

Door de verbondenheid met elkaar, met de patiënt en met de wijk, creëren we meerwaarde voor iedereen: ‘zorg plus’ voor de patiënt en zijn/haar wijk en werkplezier voor onszelf. Wij leveren zorg met een gezicht.

Informatie:

Jouw ervaring met de eerste duizend dagen van je kind

Bij een zwangerschap bepalen de eerste duizend dagen welke start jouw kind krijgt in het leven. Die periode van duizend dagen begint al voordat je zwanger bent en loopt na de geboorte nog zo’n twee jaar door.

Wij willen graag leren van jouw ervaringen met de zorg in deze periode. Wat heb jij meegemaakt? Wat ging goed, wat kon beter? Heb je dingen gemist?

Doe je mee? Dit onderzoek kost ongeveer tien minuten van je tijd, het is helemaal anoniem en je helpt ons er echt mee. Je kunt dit onderzoek zo vaak invullen als je wilt, dus je kunt altijd meer ervaringen delen.

Klik hier voor het onderzoek: https://bit.ly/duizend-dagen-ervaring

Met vriendelijke groet, alle medewerkers van Gezondheidscentrum Saendelft

Informatie: Over ons