Heeft u een klacht? 

Goede zorg staat voorop, zodat u tevreden bent. In de meeste gevallen is dat ook zo. Maar wat kunt u doen als u niet tevreden bent? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de huisartsenpraktijk. 

De klachtenregeling

De klachtenregeling geeft u als cliënt de mogelijkheid om gevoelens van onvrede over de zorg kenbaar te maken aan de zorgverlener.
U heeft recht op een reactie. Wij nemen uw klacht serieus en willen uw klacht graag samen met u bespreken. 

Welke klachten?

Deze informatie is van belang voor iedereen die een klacht heeft over de huisartsenpraktijk.
Een klacht kan gaan over het gedrag van medewerkers werkzaam in de praktijk, over de gang van zaken in de praktijk, over een medisch inhoudelijke kwestie en over de organisatie van zorg.

Hoe kunt u een klacht uiten?

Voor het uiten van een klacht kunt de onderstaande stappen ondernemen 

Stap 1: Uw klacht bespreken met de zorgverlener of medewerker zelf

De eerst stap is uw klacht te bespreken met de persoon op wie uw klacht betrekking heeft. Een gesprek met hem of haar is de eenvoudigste manier. Dit leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Het kan zijn dat u het prettig vindt als de voor een medewerker verantwoordelijke zorgverlener/leidinggevende bij het gesprek aanwezig is. Dat is mogelijk indien u het aangeeft.

Wilt u een afspraak maken voor een gesprek om u klacht te bespreken dan kunt u een mail sturen naar het volgende emailadres:

– praktijk Koster: praktijkKoster@gc-saendelft.nl
– praktijk Rietbergen: praktijkRietbergen@gc-saendelft.nl
– praktijk Kloek: praktijkKloek@gc-saendelft.nl

Stap 2: Uw klacht indienen bij een onafhankelijke organisatie, die de klacht opneemt met de betreffende zorgverlener, praktijk of zorgorganisatie

Komt u er niet uit met de persoon op wie uw klacht betrekking heeft en/of zijn/haar verantwoordelijke zorgverlener/leidinggevende dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke organisatie. De huisartsenpraktijken zijn bij verschillende klachtenregelingen aangesloten.
Klik op de onderstaande link voor meer informatie over de externe klachtenregeling van de huisartsenpraktijken:

 Huisartsenpraktijk Koster
– Huisartsenpraktijk Rietbergen
– Huisartsenpraktijk Kloek

Geheimhouding

Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat alle betrokkenen verplicht zijn tot geheimhouding. Zonder uw toestemming is inzage in uw dossier niet mogelijk. 

Geen kosten

Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. 

Overige informatie

Voor algemeen advies over de afhandeling van een klacht kunt u terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg.

Informatie: Klachtenregeling