Toestemming uitwisseling patiëntgegevens

Ziekte, een blessure of een ongeval komen vaak onverwacht. Gelukkig kunt u dan terecht bij een (onbekende) arts of apotheek. Het is dan belangrijk dat de zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien, zodat u de juiste zorg krijgt.

Het Landelijk Schakelpunt zorgt voor een snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. De huisartsen en apotheek van Gezondheidscentrum Saendelft maken voor de uitwisseling van gegevens gebruik van het Landelijk Schakelpunt.

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met de zorgverlener als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt vanaf 1 januari 2015 ook voor de huisartsenpost in Zaandam.

Als u in de komende maanden de huisarts of assistente spreekt, kan gevraagd worden of u hiervoor toestemming wil geven.  
Meer informatie vindt u op www.ikgeeftoestemming.nl. Hier kunt u ook zelf online toestemming geven.

Informatie: Toestemming uitwisseling patiëntgegevens