Afspraken maken en visites aanvragen

Alle werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur (bij voorkeur tot 12.00 uur), via tel. (075) 650 14 30. De doktersassistente stelt u enkele vragen om beter te kunnen vaststellen welke actie ondernomen moet worden en om in te schatten wat de urgentie is en welke tijd nodig is voor een consult. De assistente heeft een beroepsgeheim. Alle afspraken worden telefonisch gemaakt; het is dus niet mogelijk aan de balie afspraken te maken.

Informatie: Afspraken maken en visites aanvragen