Spoedgevallen

Uitsluitend voor medisch dringende situaties kunt u op elke werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur bellen via de spoedlijn tel. (075) 650 14 20  toets 1

Voor eerste hulp (bijv. bij verbrandingen, wonden) kunt u ook direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houden wij rekening met uw komst.

Indien het geen medisch dringende situatie betreft wordt de verbinding verbroken om de lijn vrij te houden.
In het weekend, de avond en ’s nachts tussen 17.00 en 8.00 kunt u voor dringende zaken bellen met de Huisartsenpost in Zaandam (naast het Zaans Medisch Centrum): tel. (075) 653 30 00.

Informatie: Spoedgevallen