Spreekuren

Uitsluitend op afspraak. Iedere werkdag tussen 08.00 uur – 9.50 uur en tussen 10.30 en 12.00 kunt u bellen voor het maken van afspraken via tel. (075) 650 14 20. Een afspraak duurt gemiddeld 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben of heeft u meerdere vragen, wilt u dit dan kenbaar aan de assistente zodat zij meer tijd kan reserveren.

Wij verzoeken u om de assistente minstens 24 uur van te voren te bellen als een afspraak niet door kan gaan, anders zijn wij genoodzaakt hiervoor de kosten in rekening te brengen.

Telefonisch spreekuur

Uitsluitend bedoeld voor het opvragen van uitslagen. U kunt elke werkdag tussen 10.30 – 11.30 uur contact opnemen met tel. (075) 650 14 20 (keuze 5).

Informatie: Spreekuren