Patiëntenervaring

Patiëntervaringen vinden wij belangrijk en gebruiken wij als middel om onze zorg continu te verbeteren.

Gezondheidscentrum Saendelft heeft aan ARGO gevraagd het onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van patiënten bij een aantal zorgverleners/disciplines. ARGO BV is een ervaren en onafhankelijke ontwikkelaar van onderzoek naar patiëntervaringen in onder meer de eerstelijns gezondheidszorg, GGZ en verpleging. Het onderzoek betreft de huisartspraktijk, verloskunde, praktijkondersteuners en het gezondheidscentrum als geheel. De samenvatting van de  uitkomsten van deze meting worden hieronder weergegeven, ter vergelijking zijn de uitkomsten van de vorige meting opgenomen. 

Praktijkhouder

Meting 2017

Meting 2015

 

 

 

Gezondheidscentrum

8.3

8.2

Huisarts

8.8

8.1

Praktijkondersteuner

9.1

8.7

Verloskundige

9.2

8.7

Fysiotherapeut *

8.8

8.7

Apotheek *

8.6

6.9

 *) de apotheek en de fysiotherapie maken gebruik van een continu meting d.m.v. Qualizorg

Patiëntervaringen opnieuw bekeken

In het eerste kwartaal van 2017 heeft het patiëntervaringsonderzoek plaatsgevonden.

Een mooi resultaat: Patiënten geven het gezondheidscentrum over het geheel gezien gemiddeld een rapportcijfer van 8,3

Dit betekent dat we het rapportcijfer van 2015 vast hebben kunnen houden en zelfs nog iets hebben kunnen verbeteren. de onderwerpen waar de patiënt naar gevraagd is zijn o.a.: de toegankelijkheid van het gezondheidscentrum, de informatievoorziening in het gezondheidscentrum en de accommodatie van het gezondheidscentrum.  

Niet alleen het centrum (als geheel), ook de huisartsen, de praktijkondersteuners van de huisartsen en de verloskundigen zijn opnieuw gestegen in hun waardering. De apotheek en fysiotherapiepraktijk deden dit ook, gebruik makend van een andere vergelijkbare methodiek/vragenlijst.

De gemiddelde rapportcijfers leest u hierboven. 

Net Promotor Score (NPS)

Ook is de Net Promotor Score van de disciplines gemeten. Deze score drukt uit in welke mate patiënten/ bezoekers de dienstverlening in het centrum zouden aanbevelen aan mensen in hun naaste omgeving.

Belangrijke aandachtspunten voor het centrum zijn: bereikbaarheid en bewegwijzering in de wijk naar het centrum. 

Netpromotorscore

2017

 

 

Huisartsen

48.8

Praktijkondersteuners huisartsen

69.7

Verloskundigen

82.4

Doelgericht verder verbeteren

Onze disciplines doen niet voor niets onderzoek naar de ervaringen van onze patiënten: we willen ons steeds verder verbeteren. Daarbij willen we aandachtspunten die voor de patiënt belangrijk zijn en die we misschien zelf over het hoofd zien, niet missen!
Klik op de link Doelgericht verder verbeteren voor meer informatie.

Informatie: Patiëntervaringsonderzoek 2017