Privacy verklaring

Binnen Gezondheidscentrum Saendelft vinden wij de privacy van bezoekers van onze website erg belangrijk.

Formulieren
Als u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken of dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Het Gezondheidscentrum verwerkt deze gegevens om:

de diensten via de website ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.
Met het verstrekken van gegevens via het contactformulier van de website geeft u impliciet toestemming voor het bewaren en gebruiken daarvan door de betreffende zorgverleners binnen Gezondheidscentrum Saendelft voor het doel waarvoor die verstrekt wordt. De gegevens worden niet aan derden verstrekt behalve als dit expliciet in het bericht gevraagd wordt of noodzakelijk is voor de behandeling.
Het gezondheidscentrum draagt zorgt voor een veilige verwerking van de verstrekte gegevens.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het beoogde doel, tenzij deze gegevens volgens de wet bewaard moeten worden.

Bezoekersstatistieken
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

Beveiliging
Gezondheidscentrum Saendelft heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Gezondheidscentrum Saendelft toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

Wijzigingen
Gezondheidscentrum Saendelft heeft recht om wijzigingen aan te brengen in deze “Privacy verklaring”. Check deze verklaring daarom regelmatig.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via: servicedesk@gc-saendelft.nl

Informatie: Privacy Verklaring