Onze missie en visie

Missie

De missie van Gezondheidscentrum Saendelft luidt:

“In verbondenheid met elkaar, met de wijk en met de patiënt dienen wij vol warmte, hartelijkheid en respect de behoeften van de patiënt, met als resultaat dat onze gezamenlijke zorg aantoonbaar meerwaarde heeft.”

De missie omvat de kernwaarden, die we eind 2011 in een open benadering met een brede vertegenwoordiging van medewerkers/professionals/disciplines kozen: Warmte & Hartelijkheid , Respectvol, Verbondenheid, Meerwaarde .
De kernwaarden geven kleur aan onze samenwerking, onze visie en onze plannen. Onze missie bindt ons.

Visie

In onze beleidsvisie ‘Zorg met een Gezicht 2012-2015’ leest u meer over onze doelen en doelstellingen.

De richting uitgezet in het visie-document wordt op doelstelling- en resultaatniveau jaarlijks geëvalueerd, verder uitgewerkt en hard gemaakt in een jaarplan. We verantwoorden ons over ons beleid in ons jaarverslag. Hierin nemen we onder meer ook de relevante belangrijkste uitkomsten op het vlak van patiëntenervaringen, zorgprogramma’s en samenwerkingsresultaten op.

Motto

Het motto van onze missie en visie is ‘Zorg met een Gezicht’. We dragen hiermee uit dat onze medewerkers het gezicht van de zorg en het centrum zijn en persoonlijk de kernwaarden waarmaken. Daarnaast dragen we met het motto uit dat we met één gezicht naar buiten treden en als samenwerkingsverband aanspreekbaar zijn op onze gezamenlijke zorg. 

Informatie: Onze missie en visie