Klachtenregeling

https://www.skge.nl/patienten/klachtenprocedure/klacht-huisartsenzorg/Heeft u een klacht? 

In Gezondheidscentrum Saendelft werken zorgverleners van verschillende disciplines samen. Ze doen dat met kennis van zaken, enthousiasme voor patiëntenzorg en met elk hun eigen expertise.

Goede zorg staat voorop, zodat u tevreden bent. In de meeste gevallen is dat ook zo. Maar wat kunt u doen als u niet tevreden bent? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Gezondheidscentrum Saendelft. 

De klachtenregeling

De klachtenregeling geeft u als cliënt de mogelijkheid om gevoelens van onvrede over de zorg kenbaar te maken aan de zorgverlener en/of het gezondheidscentrum.

U heeft recht op een reactie. Wij nemen uw klacht serieus en willen uw klacht graag samen met u bespreken. 

Welke klachten?

Deze informatie is van belang voor iedereen die een klacht heeft over het gezondheidscentrum.

Een klacht kan gaan over het gedrag van hulpverleners of medewerkers werkzaam in het gezondheidscentrum, over de gang van zaken in de praktijk, over de organisatie van zorg of over het gebouw of de faciliteiten. 

Hoe kunt u een klacht uiten?

Voor het uiten van een klacht bestaan de volgende mogelijkheden: 

1.
Uw klacht bespreken met de zorgverlener of medewerker zelf

De eerst voorgestelde stap is uw klacht te bespreken met de persoon op wie uw klacht betrekking heeft. Een gesprek met hem of haar is de eenvoudigste manier. Dit leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Het kan zijn dat u het prettig vindt als de voor een medewerker verantwoordelijke zorgverlener/leidinggevende bij het gesprek aanwezig is. Dat is mogelijk indien u het aangeeft.

2.
Uw klacht indienen bij een onafhankelijke organisatie, die de klacht opneemt met de desbetreffende zorgverlener, praktijk of zorgorganisatie.

Onze zorgverleners zijn bij verschillende klachtenregelingen aangesloten. Dat komt omdat in ons centrum zelfstandige praktijken en/of organisaties werken, die voor de uitvoering van hun klachtenregeling veelal verbonden zijn aan hun eigen (para)medische discipline.

Via de websitepagina of in de praktijkfolder van de betreffende zorgverlener vindt u de contactgegevens.
Klik op de onderstaande link voor meer informatie over de klachtenregeling van onze zorgverleners:

– Huisartsenpraktijk Koster, Rietbergen en Kloek: https://www.skge.nl/patienten/klachtenprocedure/klacht-huisartsenzorg/

– Zaans Medisch Centrum

– Fysiotherapiepraktijk Sminia

– Verloskundigenpraktijk Poppie

– Apotheek Saendelft

Indien u een algemene klacht heeft over het gezondheidscentrum (bijv. over de faciliteiten, de ontvangst of de organisatie binnen het centrum), dan kunt u zich wenden via email: servicedesk@gc-saendelft.nl 

indien u een algemene klacht heeft over de poli van het ZMC is er een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanwezig in het ZMC, mevrouw N. Abachri. Met haar kunt u contact opnemen met klachten. tel: (075) 6502460 of per mail:  klachtenfunctionaris@zaansmc.nl of via het ‘wat ik nog zeggen wil’ formulier.

 
 
 
 
 

 

Indien u twijfelt tot wie u zich het beste kunt richten, dan kunt u vanzelfsprekend ook contact opnemen met ons centrummanagement.  Er zal  met u worden bekeken over wie/wat de klacht gaat en zo de door u gewenste klachtafhandeling verder met u opnemen. 

Geheimhouding

Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat niet alleen de hulpverleners of medewerkers van het  gezondheidscentrum, maar ook andere betrokkenen, zoals eventueel de klachtenfunctionaris, verplicht zijn tot geheimhouding. Zonder uw toestemming is inzage in uw dossier niet mogelijk. 

Geen kosten

Aan de klachtenregeling van het gezondheidscentrum zijn geen kosten verbonden. 

Overige informatie

Voor algemeen advies over de afhandeling van een klacht kunt u terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg, telefoon 071 – 589 66 20.

Informatie: Klachtenregeling