Spreekuren specialismen

U kunt bij polikliniek Saendelft in het gezondheidscentrum terecht voor spreekuren van een groot aantal medisch specialismen van het Zaans Medisch Centrum.

Voor de onderstaande specialismen kunt u terecht op de polikliniek. Klik op het specialisme voor het spreekurenschema. 

Voor het maken van een afspraak belt u met het afsprakennummer van de polikliniek Saendelft, tel. (075) 650 14 50. U krijgt het klantcontactcentrum van het Zaans MC aan de lijn. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u een afspraak in Assendelft wilt.

Ook als u eerder een afspraak hebt gehad op de locatie Zaandam, kunt u terecht bij polikliniek Saendelft in Assendelft.

 

Spreekuren medisch specialisten Zaans Medisch Centrum

Hieronder vindt u een overzicht van de dagen waarop de medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen spreekuur houden op de polikliniek Saendelft in Gezondheidscentrum Saendelft.

Cardiologie + hartfalenverpleegkundige 

Gynaecologie en verloskunde

Longgeneeskunde + Longverpleegkundige
 
Interne geneeskunde 
 
Chirurgie
 
Diabetesverpleegkundige
 
Gynaecolgie

Dermatologie

Neurologie

Orthopedie, orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentenmaker

Kindergeneeskunde en verpleegkundig specialist neonatologie

 

kinderfysiotherapeut-Fysio Centrum Zaanland

 

Radiologie

 
 

Informatie: Spreekuren specialismen