Overig onderzoek/behandeling

Ter ondersteuning van de zorg door de medisch specialist, worden op onze locatie ook de nodige ondersteunende onderzoeken en medische verrichtingen uitgevoerd. Klik op het onderzoek/de medische verrichting voor meer informatie.

Medische verrichtingen

Patiënten kunnen op afspraak terecht voor bloeddrukmeting gedurende 1 uur. De patiënt blijft gedurende het onderzoek in de polikliniek en iedere 5 minuten wordt de bloeddruk opgenomen.

Voor bloeddrukmeting kunt u bij ons terecht op:
maandag t/m vrijdag: 8.30-12.00 uur en 13.30-16.30 uur (uitgezonderd woensdagochtend)

Het kan zijn dat u van uw medisch specialist injecties krijgt voorgeschreven voor behandeling van uw aandoening. U kunt hiervoor bij ons terecht, mits de injecties  zijn voorgeschreven door specialisten die in de buitenpolikliniek spreekuur houden. Injecties worden toegediend nadat hiervoor (telefonisch) een afspraak is gemaakt. Voorbeelden van injecties zijn: hormoonpreparaten en ijzerpreparaten.

Van maandag t/m vrijdag kunt u van 08.15-10.30 uur bij ons terecht voor het afnemen van bloed (met uitzondering van kinderen tot 5 jaar). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Wij verzorgen bloed afname op verzoek van de specialisten van het ziekenhuis, maar ook van de huisartsen van het gezondheidscentrum. 

Als het bloed een speciale behandeling moet ondergaan (bv. invriezen) of de bepaling dient direct uitgevoerd te worden (bv. stollingsonderzoek), dan kan dit NIET in de buitenpolikliniek afgenomen worden. Wij verwijzen u hiervoor graag gericht door naar het afnamepunt in het Zaans Medisch Centrum.

Inleveren kweken: Materiaal dat voor onderzoek naar het ziekenhuis moet zoals urine, ontlasting e.d. kan tussen 08.15-10.30 uur ingeleverd worden.

Huisartsen kunnen materiaal dat verstuurd moet worden naar het ziekenhuis tussen 08.30-10.30 uur inleveren bij de buitenpolikliniek.

Patiënten van alle medisch specialisten van het Zaans Medisch Centrum kunnen terecht voor het verwijderen van hechtingen.

Dit kan na een (telefonische) afspraak op:
• Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.30 uur

Na een bezoek aan de dermatoloog is het mogelijk dat u lichttherapie voorgeschreven krijgt. Ons gezondheidscentrum beschikt over een UVA- en UVB-cabine, waarin het hele lichaam belicht kan worden. Patiënten komen gemiddeld 2 tot 3 keer per week voor deze behandeling.

Wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met telefoonnummer: (075) 650 14 50.
U krijgt het klantcontactcentrum van het Zaans MC aan de lijn. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u een afspraak in Assendelft wilt. 

Op verzoek van de dermatologen behandelen onze assistenten van de buitenpolikliniek zelfstandig patiënten met vloeibare stikstof. Patiënten komen 1 keer per 2 à 3 weken voor deze behandeling. Afspraken kunnen gemaakt worden op:

  • maandag : 16.00 – 16.30 uur
  • dinsdag : 08.30 – 09.00 uur en 16.00 – 16.30 uur
  • vrijdag : 14.00 – 14.30 uur

Op verzoek van medisch specialisten die in de buitenpolikliniek spreekuur houden, verzorgen wij het maken van een Elektrocardiogram (ECG) ofwel een filmpje van uw hart. Hiervoor dient u altijd (telefonisch) een afspraak te maken.

Om het ritme van het hart te kunnen zien en te kunnen bewaken, wordt u tijdens het onderzoek aangesloten op een ECG-apparaat. Tijdens de test wordt de bloeddruk nauwkeurig gemeten. De weerstand van de fietsergometer wordt geleidelijk opgevoerd, totdat u uw maximale inspanning bereikt.

Op het ECG dat tijdens de fietsergometrie wordt gemaakt, kan de arts zien wat het effect van de inspanning op de functie van het hart is. Belangrijk is dat u het meteen aangeeft wanneer er klachten ontstaan. De inspanningstest duurt ongeveer 20 minuten. Na het bereiken van de maximale inspanning fietst u rustig uit.

De test wordt uitsluitend op afspraak en op verzoek van een specialist uitgevoerd.

Het ondersteunend onderzoek en de medische verrichtingen worden uitgevoerd door speciaal hiervoor geschoolde professionals en polikliniekassistenten en vinden plaats onder supervisie van de medisch specialist van het Zaans Medisch Centrum.

Informatie: Overig onderzoek/behandeling